ساری
ساری

آدرس فروشگاه
ساری - میدان هلال احمر

مدیریت فروشگاه
آهنگ

تلفن های تماس فروشگاه
01133110833

https://www.google.com/maps/place/pandora/@35.6917636,51.4765538,19.83z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3f8e029babffa9a1:0xdb0de813f1e4f432!2sPiroozi,+District+13,+Tehran,+Tehran+Province!3b1!8m2!3d35.6949231!4d51.4874171!3m4!1s0x3f8e0286f4c29af7:0x9116b71c2ab5ab8b!8m2!3d35.6919071!4d51.4768293