مشهد-بلوار جانباز
مشهد

آدرس فروشگاه
بلوار جانباز - تقاطع خیابان شهید فرامرزعباسی - مجتمع کیان سنتر2 - طبقه همکف

مدیریت فروشگاه
بنکداران

تلفن های تماس فروشگاه
05136144301