کرج-طالقانی شمالی
کرج

آدرس فروشگاه
چهار راه طالقانی - نرسیده به پارک شرافت - رو به روی پارکینگ انجمن

مدیریت فروشگاه
علی شیشه گر

تلفن های تماس فروشگاه
02632263876