اردبیل
اردبیل

آدرس فروشگاه
میدان عالی قاپو پاساژ شاه اسماعیل خطائی پلاک B10

مدیریت فروشگاه
نادری

تلفن های تماس فروشگاه
04533257687