تنکابن
تنکابن

آدرس فروشگاه
بلوار کریم آباد نبش کوچه مهران

مدیریت فروشگاه
محمدی

تلفن های تماس فروشگاه
01154288575