تهران-پاسداران
تهران

آدرس فروشگاه
پاسداران - بین بوستان ششم و هفتم - روبه روی مرکز خرید پاسداران

مدیریت فروشگاه
فنایی

تلفن های تماس فروشگاه
02122588144