کرمانشاه
کرمانشاه

آدرس فروشگاه
بلوارنوبهار-نرسیده به چهارراه نسترن

مدیریت فروشگاه
اکبری

تلفن های تماس فروشگاه
08338258140