رشت-گلسار
رشت

آدرس فروشگاه
خیابان گلسار- بلوار توحید - نبش خیابان 101

مدیریت فروشگاه
جهانی

تلفن های تماس فروشگاه
01333132961