شیراز
شیراز

آدرس فروشگاه
معالی آباد - نبش خیابان رهبرماه - جنب ورودی اصلی مجتمع فارس - پلاک 261

مدیریت فروشگاه
کاظمی

تلفن های تماس فروشگاه
07136352735