شیراز
شیراز

آدرس فروشگاه
میدان احسان کوی وحدت مجتمع نگین فارس همکف پ 48

مدیریت فروشگاه
کاظمی

تلفن های تماس فروشگاه
07191032551