مشهد-بلوار سجاد
مشهد

آدرس فروشگاه
بلوار سجاد - نبش پامچال

مدیریت فروشگاه
رستگار

تلفن های تماس فروشگاه
05136028030
05136028040