یزد
یزد

آدرس فروشگاه
صفائیه، بلوار دانشگاه، خیابان مجد العلما(24متری سوم)، مجتمع تجاری پادنا

مدیریت فروشگاه
.

تلفن های تماس فروشگاه
03538277277