لاهیجان
لاهیجان

آدرس فروشگاه
بلوارامام رضا نبش گلستان نهم روبروی استخر

مدیریت فروشگاه
ابراهیمی

تلفن های تماس فروشگاه
01342424651
01342424495