قزوین
قزوین

آدرس فروشگاه
خیابان ملاصدرا نبش اندیشه 22 فروشگاه پاندورا

مدیریت فروشگاه
یخچالیان و نوری

تلفن های تماس فروشگاه
02833650381