کرج-آزادگان
کرج

آدرس فروشگاه
بلوار طالقانی شمالی، نرسیده به پل آزادگان، برج آرین مال

مدیریت فروشگاه
.

تلفن های تماس فروشگاه
02632213634