شرايط گارانتي محصولات پاندورا

با سپاس از حسن انتخاب شما در برگزيدن برند پاندورا به استحضار شما مي رسانيم رويه و آستر محصولات پاندورا تماماً چرم طبيعي بوده و از بهترين متريال داخلي و خارجي تهيه گرديده است. خواهشمنديم جهت بهبود استفاده از محصولات پاندورا موارد زير را مطالعه نموده و به خاطر بسپاريد.

نکات مهم هنگام خريد

 • کفش در هنگام خريد کفش هر دو پاي چپ و راست کفش را امتحان نموده و سايز هر دو را چک نمائيد.
 •  
 • به خاطر استفاده از چرم کاملاً طبيعي و عدم وجود هيچگونه لايه ي اضافي بر روي آن (غير از رنگ هاي مشکي) ممکن است تغيير رنگ جزئي در بعضي از قسمت هاي کفش وجود داشته باشد. لطفاً قبل از خريد محصول آنرا چک نماييد.

نکات مهم هنگام بعد از خريد کفش

 • کفش تا هنگامي که فرم پاي شما را نگرفته باشد، ممکن است از قسمت پنجه پاي شما را بزند.
 •  
 • چرم رويه و آستري که در کفش هاي پاندورا استفاده شده 100درصد طبيعي بوده و داراي منفذهاي ريز براي تنفس پا مي باشند. بنابراين چرم طبيعي آن ضد آب نمي باشد و در صورتي که براي مدت زمان طولاني در معرض آب و باران باشد، رطوبت و آب را به خود جذب خواهد کرد. فقط کفش هايي که علامت “ضد آب” دارند در مقابل آب مقاوم هستند. کفش هاي پاندورا براي محيط هاي خشک طراحي شده است و استفاده از آنها در هواي برفي يا باراني توصيه نمي شود.
 •  
 • به دليل به کارگيري چرم کاملاً طبيعي در توليد محصولات پاندورا و همچنين عدم استفاده از مواد شيميايي مضر براي سلامت پا و با توجه به اسيدي بودن عرق پا ممکن است در سطح چرم کفش سفيدک ملاحظه شود. نور مستقيم و شديد خورشيد در درازمدت ممکن است چرم کفش را دچار تغيير رنگ نمايد. در کفش هاي بدون آستر ممکن است رنگ گياهي چرم رويه کفش به پاي شما جذب شود، بنابراين بهتر است هنگام استفاده از اين گونه کفش ها از جوراب هم رنگ استفاده نمائيد.
 •  
 • استفاده از کفش بدون جوراب براي مدت زمان طولاني ممکن است باعث بوجود آمدن بوي نا مطبوع پا شود. براي بسته نشدن منفذهاي چرم بهتر است کفش هاي خود را به تناوب تعويض نموده و بعد از هر استفاده طولاني، به مدت يک يا دو روز به کفش ها استراحت داده شود.
 •  
 • کفش هاي خيس را زير نور خورشيد و يا حرارت ديگري خشک نکنيد، اين کار باعث خشک شدن و ترک خوردن چرم کفش شده و ممکن است کف کفش فرم خود را از دست بدهد. لطفاً کفش هاي خود را با قرار دادن کاغذ روزنامه درون آن و در دماي طبيعي اتاق خشک نمائيد.
 •  
 • لطفاً از اسفنج هاي سيليکوني و واکس هاي مايع براي براق کردن کفش هاي خود استفاده نکنيد، اين کار عمر کفش شما را کاهش داده و باعث خشک شدن و ترک خوردن چرم آن خواهد شد.
 •  
 • لطفاً از کفش هاي پاشنه دار در هنگام رانندگي استفاده نفرمائيد. اين کار علاوه بر خطرناک بودن، به خاطر زاويه قرار گرفتن پا، باعث فشار به پاشنه و کج شدن آن مي گردد.
 •  
 • از قالب زدن کفش به منظور باز شدن پنجه جداً خودداري نمائيد زيرا فشار غير متعارف قالب باعث ايجاد پارگي در لبه کفش مي گردد.
 •  
 • سرپاشنه ي کفش هاي پاشنه دار و رسمي مردانه و زنانه باي به موقع تعويض شده و شامل گارانتي نمي گردد. تعويض نکردن به موقع سرپاشنه، باعث از بين رفتن پاشنه مي گردد.
 •  
 • در کفش هاي بندي حتماً بايد توجه داشت که هنگام پوشيدن و درآوردن کفش حتماً بند آن باز شده و کفش با فشار پاي مخالف از پا خارج نشود، زيرا باعث کنده شدن زيره و خرد شدن پشت کفش و پاره شدن چرم آن مي گردد که در اين صورت شرکت هيچ گونه مسئوليتي نسبت به آن ندارد.
 •  
 • به هيچ عنوان براي تميز کردن کفش هاي خود ( رويه و زيره) از مواد شوينده و سفيد کننده استفاده نکنيد، زيرا باعث پوسيده شدن چرم و تغيير رنگ آن مي گردد.
 •  
 • با رعايت موارد ذکر شده فوق، شما مي توانيد از کفش هاي پاندورا براي مدت زمان طولاني تري استفاده نمائيد.
 •  
 • در صورت استفاده از کفش ، فروشگاه مجاز به مسترد کردن وجه کفش نمي باشد. شما مي توانيد از مسئول آن بخواهيد در صورتي که کفش شما دچار موردي شده که شامل گارانتي مي باشد، آنرا براي تعمير به واحد توليد شرکت پاندورا ارجاع دهد.
 •  
 • پروسه تعمير محصول از تاريخ تحويل به نمايندگي به مدت 15 روز کاري مي باشد. کفش هاي پاندورا ضمانت تعويض ندارند.
 •  
 • مشکلاتي که به خاطر پروسه توليد و نه استفاده نادرست از کفش به وجود آمده باشد، برطرف خواهند شد. تنها در مواقعي که ايراد کفش شامل گارانتي باشد اما قابل تعمير نباشد، کفش تعويض خواهد شد.

ضمانت محصول با توجه به رعايت موارد عنوان شده 6 ماه مي باشد. در هنگام تعمير به همراه داشتن برگه گارانتي با تاريخ و مهر نمايندگي و فيش خريد الزامي مي باشد.

**لطفاً قبل از ارسال کفش براي تعميرات، آن را کاملاً تميز نمائيد**

با خريد و استفاده کفش، خريدار تاييد مي نمايد که تمام موارد بالا را مطالعه و پذيرفته است.

نظرات و پيشنهادات خود را با ما درميان بگذاريد.

پيامک : 1000666

Pandora Product Warranty Terms

Thanks for choosing to pick the Pandora brand We are glad to inform you Treatment and linen Pandora products are all natural leather And is provided with the best domestic and foreign materials Please read and remember the following to improve the use of Pandora products. Important Tips When Purchasing Shoes When buying shoes, try both the left and right legs of the shoes and check the size of both Due to the use of natural leather and the absence of any additional layer on it (other than black colors) There may be a slight change in the color of some parts of the shoe Please check it before purchasing the product Important Tips After Buying Shoes As long as the footwear has not taken your foot It may come from the paw section Hurts your foot Leather trim and linen used in Pandora shoes are 100% natural And have fine tufts for breathing. Therefore, its natural leather is not waterproof And if exposed to water and rain for a long time Will absorb moisture and water. Only shoes marked "waterproof" are resistant to water. Pandora shoes are designed for dry environments And their use in snow or rain is not recommended. Due to the use of natural leather in the production of Pandora products And also the lack of use of harmful chemicals for foot health And given the acidity of sweat It may be noticeable on the surface of the skin of white foam. The direct and intense sunlight in the long run may change the color of the leather shoe. In non-linen shoes May be the plant color of leather shoes Get your foot up. So it's best when using these shoes Use socks with the same color of shoes. The use of shoes without socks for a long time may result in an unpleasant odor. To prevent closure of holes in leather It's best to change your shoes alternately. And after every long use, Rest for shoes for one or two days. Do not dry wet shoes under sunlight or other heat This will cause the skin to dry and crack off And maybe the bottom of the shoe will lose its form. Please dry your shoes by placing the paper inside it and at the natural temperature of the room. Please do not use silicone sponges or liquid waxes to lighten your shoes This will reduce your shoe life And it will dry and crack the skin. Please do not use heel shoes while driving. This, in addition to being odd, Because of the angle of the feet, Causes pressure on the heel and tilt it. Avoid molding the shoes to open the toe Because the unconventional pressure of the mold causes a tear at the edge of the shoe. The Heel head of Heel shoes and official men's and women's shoes Should be replaced on time and not covered by warranty. If not timely changed, It causes the heel to disappear. In the shoes whit Shoelace, you should pay attention When wearing and removing shoes Be sure to open it Do not leave the foot against the opposite foot Because it cuts off the cumin and shrinks behind the shoes And tear down the leather In which case, the company will not be held liable. Do not use detergents or bleach to clean your shoes Because it can decay the leather shoes and change its color. By following the above, you can use Pandora shoes for a longer period. If the shoe is used, the shop is not allowed to return the shoe money. You can ask the responsible person if your shoes have something to do Which includes warranty, Refer to Pandora's manufacturing unit for repairs. The repair process is from the date of delivery to the agency for 15 days. Pandora shoes do not replace the warranty. Problems that have arisen due to the production process and not the misuse of the shoes will be resolved. Shoe will only be replaced if shoes are covered by warranty, but can not be repaired. Product warranty is subject to 6 months. When repairing, having a warranty sheet with the date and seal of the dealership and the purchase of a shopping bag is required. ** Please completely clean it before sending the shoe for repairs ** Buying and using shoes, the buyer confirms that all of the above has been read and accepted. Share your thoughts and suggestions with us. SMS: +981000666

Условия Гарантии на продукцию компании Пандора

Спасибо, что выбрали наш Бренд Пандора. Мы рады сообщить Вам что вся продукция компании Пандора изготовлена из натуральной кожи с использованием самых лучших отечественных и импортных материалов. Пожалуйста, ознакомьтесь и запомните следующее, чтобы улучшить использование продукции Пандора. Несколько важных советов при покупке нашей продукции. При покупке обуви, попробуйте как левую, так и правую пару обуви, проверьте соответствует ли размер выбранной вами модели. За счет использования натуральной кожи и отсутствия на ней дополнительного слоя (кроме черного цвета) возможно незначительное изменение цвета некоторых частей обуви. Пожалуйста, проверьте его перед покупкой. Важные советы после покупки обуви. Всегда правильно подбирайте свой размер обуви, пока обувь не приняла вашу ногу. Кожаная отделка , и материалы используемые в обуви Pandora, на 100% натуральные, что позволяет ноге чувствовать себя комфортно. Нужно учитывать ,что натуральная кожа не водоустойчива и если обувь подвергать действию воды и дождя в течение длительного времени,то кожа поглотит влагу и воду. Только обувь с пометкой "водонепроницаемая" устойчива к воздействию воды. Обувь Пандора предназначена для сухой среды и ее использование в снег или дождь не рекомендуется. Использование натуральной кожи в производстве изделий Пандора,а также отсутствие использования вредных химических веществ, учитывая кислотность пота, позволяет положительно влиять на здоровье ног. Прямые и интенсивные солнечные лучи в долгосрочной перспективе могут изменить цвет кожаной обуви при использовании этой обуви. Используйте носки с одинаковым цветом обуви при использовании обуви. Использование обуви без носков в течение длительного времени может привести к неприятному запаху и закрытию отверстий в коже. Лучше носить обувь поочередно. И после каждого долгого использования сделать перерыв на один или два дня. Не сушите влажные ботинки под солнечным светом или другой жарой, это может причинить вред коже , высушить ее и она может потрескаться, и возможно, нижняя часть обуви потеряет свою форму. Пожалуйста сушите вашу обувь путем вложения бумаги внутрь ее и при естественной температуре комнаты. Пожалуйста не используйте губки из силикона или жидкий воск для ухода за вашими обувью. Это может ухудшить внешний вид обуви, высушить ее и она может потрескаться. Пожалуйста при использовании обуви пользуйтесь ложечкой для обуви во избежании деформации пяточной части обуви. Правильно выбирайте модель обуви в соответствии с вашими особенностями строения стопы , угла ног во избежание давления на пятку. Во избежание разрыва по краю обуви с открытым носком нужно учитывать соответствие пяточной части обуви форме стопы. Мужская и женская обувь может быть заменена в срок предусмотренный гарантией, если будут обнаружены дефекты производственного характера. Обувайте обувь только в расшнурованном виде. Не снимайте обувь не расстегнув фурнитуру, не наступайте на задник обуви - это является одной из причин отрыва подошвы. В этом случае компания не несет ответственности . Не используйте моющие средства или отбеливатель для чистки обуви , это может привести к гниению кожаной обуви и она может изменить свой цвет. Следуя вышесказанному, вы можете использовать обувь Pandora в течение более длительного периода. Если обувь используется с нарушением правил эксплуатации , магазин не может вернуть деньги за обувь. Вы можете спросить ответственного человека, есть ли у вашей обуви возможность что-то предпринять, что включает гарантию. Вы можете обратиться к производственному подразделению Pandora для ремонта. Время ремонта с момента сдачи обуви в агентство составляет 15 дней. Обувь Pandora , на которую прошел гарантийный срок обмену не подлежит. Проблемы будут разрешены , если они возникли из-за производственного процесса, а не из-за неправильного использования обуви. Обувь будет заменена, только если на обувь не истек гарантийный срок, но может быть отремонтирована. Гарантия на обувь -6 месяцев. При ремонте требуется наличие гарантийного листа с датой и печатью дилерского центра, а также товарный чек покупки. ** Пожалуйста, полностью очистите обувь перед отправкой ее для ремонта ** Покупая и используя обувь, покупатель подтверждает, что все вышеперечисленное было прочитано и принято. Поделитесь своими мыслями и предложениями с нами. SMS: +981000666